GRANTS


 

Согласно Планот за економски раст на Владата на Република Македонија, Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста нашата компанијата работи на проект:  

“Изработка на транспортни производи за индустриска и широка потрошувачка” 

поддржан од :

Фондот за иновации и технолошки развој во рамки на "Столб 3"