MANUFACTURING


Постојаниот пораст на бројот на производи бара постојано унапредување на производството и ширење на истото. 

Производствениот дел се состои од производство на следниве производи:

- угостителски колички за транспорт на храна во вертичкална изведба и тоа

тип со носивост од 100 чинии,

тип со носивост од 50 чинии

- индустриски транспортни колички – два типа,

тип со пумпани гуми

тип со вулканизирани гуми,

- транспортни колички за транспорт по скали,

колички за транспорт на буриња (две изведби за пластични и метални буриња),

колички за транспорт на боци со пропан бутан гас,

колички за транспорт на индустриски боци со гас со волумен од 5L, 10L и 40L, со две и три тркала. 

- различни типови на колички и иноксни елементи за:

прехрамбена,

хемиска,

фармацевтска индустрија,

- транспортни тркала од вулканизирана гума,

стабилни и вртливи во седум различни димензии,

процес без лиење на гума, со голема и средна носивост,

- транспортни ролни за гумени лентести транспортери 

метални,

со навој,

странични,

метални гумирани и

амортизациони